Schande – Honte – Shame

 

Het oude casino van Mol Gompel (staande in 2400 Mol Gompel, Owenslei 6) is gebouwd in de Biedermeierstijl. In de Duits/ Oostenrijkse (kunst-)geschiedenis is Biedermeier ruwweg de periode van 1815 tot 1848.
Dit historische gebouw echter, is slachtoffer geworden van witteboordcriminaliteit en staat als gevolg daarvan al jaren leeg. Het is eveneens het slachtoffer van vandalen.

The old casino Mol Gompel (standing in 2400 Mol Gompel, Owenslei 6) was built in the Biedermeier style. The German / Austrian (art) history is roughly the Biedermeier period from 1815 to 1848.
This historic building, however, has been victim of white collar crime and as a result, empty for years. It is also the victim of vandals.

L’ancien casino Mol Gompel (debout en 2400 Mol Gompel, Owenslei 6) a été construit dans le style Biedermeier. L’allemand / autrichien (art) l’histoire est à peu près la période Biedermeier 1815 à 1848.
Ce bâtiment historique, cependant, a été victime de la criminalité en col blanc et, par conséquent, vide depuis des années. Il est aussi la victime de vandales.

Advertenties

2 thoughts on “Schande – Honte – Shame

  1. Er is een lange juridische strijd aan de gang en ondertussen is het aan het verkrotten. Helaas is dat in België al zo vaak het geval met historisch waardevol erfgoed.

Reacties zijn gesloten.